Commercial Christmas Tree


Photo info & viewer comments (0)
Commercial Christmas Tree - 2016-01-01 21:36:32
(Station Square, Bern, December 2015).
Kommerzieller Weihnachtsbaum (Bahnhofplatz, Bern, Dezember 2015).