Fushimi Inari-Taisha


Photo info & viewer comments (0)
Fushimi Inari-Taisha - 2012-02-18 22:55:54
At the Fushimi Inari-Taisha shrine (Kyoto, October 2011).
Beim Fushimi Inari-Taisha-Schrein (Kyoto, Oktober 2011).