Ladder and graffiti


Photo info & viewer comments (0)
Ladder and graffiti - 2014-12-19 23:11:16
(Hong Kong, October 2014).
Graffiti mit Leiter (Hongkong, Oktober 2014).