Fushimi Inari-Taisha #2


Photo info & viewer comments (0)
Fushimi Inari-Taisha #2 - 2012-02-20 22:46:16
At the Fushimi Inari-Taisha shrine (Kyoto, October 2011).
Beim Fushimi Inari-Taisha-Schrein (Kyoto, Oktober 2011).